Skip to content

Badania i Projekty

Działalność badawcza stanowi główny obszar aktywności Centrum. Jednak nie poprzestajemy na samych badaniach. Interesuje nas sposób, w jaki nasze badania i ich wyniki przekładają się na rzeczywistość społeczności lokalnych, ich rozwój. W proces badawczy angażujemy mieszkańców, lokalnych liderów (formalnych i nieformalnych), urzędników, animatorów oraz profesjonalnych badaczy. Działamy w takich obszarach, jak: partycypacja społeczna, animacja, ekonomia społeczna, integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

W Laboratorium Zmiany Społecznej wspieramy i badamy proces zmiany społecznej. W projekcie „Decydujmy razem” koncentrujemy się na partycypacji i animacji działalności lokalnej.