Skip to content

Laboratorium Zmiany Społecznej

W Laboratorium Zmiany Społecznej badamy i wspieramy procesy zmiany społecznej.

Proces zmiany społecznej traktujemy jak „spotkanie” różnorodnych aktorów reprezentujących „środowisko” (społeczność lokalna, profesjonaliści, urzędnicy i decydenci, naukowcy, liderzy opinii, instytucje lub sieć organizacji, branża). Podczas tego „spotkania” dochodzi do twórczej konfrontacji rozmaitych perspektyw, doświadczeń, dzięki czemu powstaje społeczna wiedza oraz innowacyjne praktyki diagnozowania i rozwiązywania kluczowych/strategicznych problemów.

Spotkanie” prowadzone przez moderatora(ów) składa się z cyklu powiązanych ze sobą sytuacji badawczych, edukacyjnych, inspiracji praktycznych i teoretycznych, superwizji społecznej praktyki, wyjazdów badawczych, dzięki którym uczestnicy zmiany stają się jej współautorami i realizatorami. Zyskują tym samym poczucie podmiotowości i sprawczości.

„Spotkaniu” towarzyszy systematyczna „konfrontacja” stanowisk, stereotypów służąca ujawnianiu symbolicznych i praktycznych mechanizmów manipulowania oraz umożliwiająca zbudowanie nowej przestrzeni do zmiany i wspólnego działania.

Proces badania i działania realizowany na wielu poziomach: przez ekspertów/liderów danego środowiska oraz przez ich lokalnych partnerów (odbiorów ich usług).