Skip to content

Mazowieckie Laboratorium Integracji Społecznej

Mazowieckie Laboratorium Integracji Społecznej (MLIS) powstało w ramach projektu „Aktywna i twórcza polityka społeczna jako narzędzie integracji społecznej” realizowanego przez Stowarzyszenie CAL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

MLIS jest przedsięwzięciem skierowanym do aktywnych pracowników instytucji polityki społecznej (OPS, PCPR, KIS, CIS, organizacje pozarządowe), związanych na co dzień z pracą na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Poprzez wspólną pracę – ekspertów i praktyków zajmujących się wdrażaniem instrumentów polityki społecznej – zamierzamy doprowadzić do zwiększenia znaczenia narzędzi aktywnej integracji w działaniach na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej informacji o MLIS oraz aktywnej polityce społecznej na stronie www.mlis.cal.org.pl.