Skip to content

Rola Centrum

Centrum w projekcie „Decydujmy Razem” realizuje działania w ramach zadania „Diagnoza i badania”:

  1. Cykl seminariów „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych”. Twierdzimy, że warto stale przyglądać się rozwojowi działalności animacyjnej w środowiskach lokalnych oraz stwarzać forum dialogu praktyków, teoretyków i ekspertów w dziedzinie partycypacji społecznej oraz animacji. Chcemy stworzyć stały mechanizm przepływu wiedzy i doświadczeń dzięki platformie współpracy praktyków ze środowiskiem akademickim w zakresie rozwoju lokalnego i partycypacji społecznej.
  2. Zeszyty „Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje”. Pismo, wydawane po każdym seminarium, ma za zadanie w sposób przystępny (język, grafika, forma) i interesujący (dyskusje i polemiki, kontrowersje, odniesienia do praktyki, propozycje metodyczne) przedstawić poruszaną na nim problematykę.  W ten sposób dużo szersze grono osób zainteresowanych (zwłaszcza uczestników projektu) będzie mogło zapoznać się z różnymi obszarami wiedzy dotyczącej partycypacji.
  3. Rocznik naukowy „Zoon Politikon. O animacji życia społecznego i publicznego” będzie zbierał w sposób pogłębiony i naukowy wiedzę zebraną i „dialogowaną” podczas seminariów. Pozwoli stworzyć fundamenty teoretyczne perspektywy działań systemowych realizowanych w czasie projektu oraz po jego zakończeniu. Wprowadzi do obiegu naukowego środowiska i teoretycznego dyskursu doświadczenie naszego projektu.