Skip to content

Etap 1: badania zrealizowane w Słupnie

Słupno: Pomysł na klub integracyjny

W ramach projektu „Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój” powstał pomysł stworzenia w Słupnie nowego miejsca: klubu integracyjnego, w którym wszyscy mogą się spotkać, w którym panuje atmosfera akceptacji dla odmienności, do uczestniczenia w której nikt nikogo nie zmusza, w którym dzieci i dorośli, osoby pełnosprawne i niepełnosprawne mogłyby się spotykać i wspólnie spędzać wolny czas.

Klub miałby funkcjonować jako spółdzielnia socjalna prowadzona przez osoby pełno i niepełnosprawne. Każda z nich mogłaby zająć się czymś, na czym się zna, co lubi i potrafi robić.

Elementem oferty klubu byłaby działalność edukacyjna – czy w formie korepetycji dla dzieci mających problemy w szkole czy w formie edukacji obywatelskiej (nauka załatwiania spraw w urzędach, na poczcie itp.). Każdorazowo trenerem może być zarówno osoba pełno, jak i niepełnosprawna, np. korepetycji może udzielać ktoś z niepełnosprawnością ruchową.

Ważnym aspektem działalności klubu mogą być również grupy wsparcia dla rodziców czy rodzeństwa osób niepełnosprawnych. Być może przy świetlicy mogłaby również funkcjonować infolinia dla osób niepełnosprawnych i mała kawiarnia prowadzona przez niepełnosprawnych.

W zależności od potrzeb świetlica może świadczyć usługi opiekuńcze – w ciągu dnia lub popołudniami. Można też rozważyć możliwość organizacji opieki nad dzieckiem w domu.

Aby sprawdzić czy ten pomysł ma w ogóle szanse na powodzenie, przeprowadziliśmy w Słupnie badanie, w którym sprawdziliśmy jak się do niego odnoszą:

– matki dzieci pełno- i niepełnosprawnych, które mają być głównymi odbiorcami usług świetlicy,

– matki dorosłych osób z niepełnosprawnością, które mogłyby pracować w świetlicy lub korzystać z jej usług,

– lokalni pracownicy socjalni, którzy na co dzień pracują z rodzinami, w których występuje niepełnosprawność.

Czytaj więcej:

Klub integracyjny, czyli jaki?

Jak przeprowadziliśmy badanie lokalnego środowiska?

Co mieszkańcy myślą o integracji?

Reakcje na pomysł klubu integracyjnego.

Jaka powinna być oferta klubu integracyjnego?

Bariery w tworzeniu klubu integracyjnego.

Wnioski z badań.