Skip to content
Cze 14 / admin

Debaty

Czy lokalny klaster zabija konkurencje? Czy Innowacyjne Przedsiębiorstwo Społeczne rozwiąże problemy nadwiślane? Czy ekonomii społecznej można nauczyć? To tematy trzech debat, które w czerwcu odbędą się w Warszawie.

Debaty są okazją do podsumowania testowania innowacyjnych produktów wypracowanych przez CAL. Dotyczyć będzie modelu Klastra podmiotów ekonomii społecznej, laboratorium ekonomii społecznej, Sspółdzielni osób prawnych Melioracja. Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w debatach. Na zgłoszenia czekamy do 20 czerwca.

 

Debata I

25 czerwiec 2012 r. – Czy ekonomii społecznej można nauczyć?

Podczas debaty przyjrzymy się ekonomii społecznej jako kreatywnemu uczeniu się przedsiębiorczości. Podejmiemy dyskusję jak praca ze społecznością może rozwijać przedsiębiorczość społeczną? Jak można spojrzeć kreatywnie na ekonomię społeczną?  Chcemy podczas debaty rozmawiać zarówno o wymiarze lokalnym jak i budowi środowiska sprzyjającego rozwijaniu ekonomii społecznej. 

Program debaty Czy ekonomii społecznej można nauczyć?

Formularz zgłoszeniowy

Debata II

27 czerwiec 2012 r.- Czy lokalny klaster zabija konkurencje?

Podczas spotkania będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania o konkurencję na rynkach lokalnych i znaczenie współpracy podmiotów ekonomii społecznej. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie czy w ramach klastra da się połączyć lokalną konkurencję i tworzenie sieci współpracy. Zastanowimy się jaki może to mieć przełożenie na strukturę klastra.

Program debaty Czy lokalny klaster zabija konkurencje?

Formularz zgłoszeniowy

Debata III

28 czerwiec 2012 r.- Czy Innowacyjne Przedsiębiorstwo Społeczne rozwiąże problemy nadwiślane?

Podczas debaty chcemy podjąć temat problemów w dorzeczu Wisły Środkowej w subregionie Płockim. Będziemy zastanawiać się jak innowacyjne przedsiębiorstwo może rozwiązywać problemy nadwiślańskie?, jak kwestie gospodarki wodnej wpływają na społeczności lokalnej okolic Płocka, jak rozwijać świadomość mieszkańców nt. znaczenia melioracji? Jakie działania może w tym zakresie podjąć spółdzielnia osób prawnych i jak może wspierać te działania Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej?

Program debaty Czy Innowacyjne Przedsiębiorstwo Społeczne rozwiąże problemy nadwiślane?

Formularz zgłoszeniowy 

Debaty zostaną zorganizowane w ramach projektu Innowacje- Przedsiębiorczość- Rozwój.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Łeszczyńska, e-mail: agnieszka@cal.org.pl