Skip to content

Edukacja

COLLEGIUM CIVITAS

zaprasza na studia II stopnia z dofinansowaniem z UE!

Interdyscyplinarna specjalizacja: „Zarządzanie Rozwojem Społeczności Lokalnych”

Celem studiów „Zarządzanie Rozwojem Społeczności Lokalnych” jest przygotowanie specjalistów w zakresie kreowania, koordynacji i realizacji lokalnych polityk publicznych. Pilną potrzebę kształcenia liderów społecznych, zdolnych do aktywizacji gmin i społeczności lokalnych oraz wspólnego wypracowywania i wdrażania strategii rozwoju lokalnego i polityk lokalnych zgłaszają pracodawcy sektora lokalnego – instytucje rządowe, samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe.

Ramowy program specjalizacji (480 godzin wykładów i warsztatów) obejmuje m.in.:

  • zarządzanie w administracji samorządowej
  • partycypacja społeczna
  • procesy społeczno-kulturowe w społecznościach lokalnych
  • zarządzanie zmianą
  • planowanie strategiczne
  • koordynacja działań instytucji publicznych
  • analiza uwarunkowań i scenariuszy rozwoju
  • socjologia organizacji
  • badania ewaluacyjne

Specjalizacja realizowana jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL). Najlepsi studenci będą mogli odbyć staże w instytucjach i organizacjach współpracujących z CAL.

Specjalizacja realizowana jest w ramach projektu „Studia społeczno-polityczne z Pracodawcą” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje na stronie Collegium Civitas