Skip to content

O Centrum

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych zostało powołane w czerwcu 2010 roku jako wspólna inicjatywa Collegium Civitas oraz Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL). Dyrektorem Centrum jest Rafał Krenz.

Misja CBSiPL:

Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych jest ośrodkiem naukowo-edukacyjnym i ekspercko-analitycznym, tworzącym idee i innowacyjne rozwiązania problemów w zakresie polityk publicznych, dotyczących szeroko pojętego rozwoju społeczności lokalnych. Swoją misję Centrum realizuje poprzez partnerską współpracę środowiska naukowego i praktyków życia społecznego opierającą się o stałe badanie, analizy, przedsięwzięcia edukacyjne i kontakt ze społecznościami lokalnymi na terenie Polski i Europy.