Skip to content

Ludzie Centrum

Dyrektorem Centrum jest Rafał Krenz – filozof i ekonomista, pedagog i animator, moderator Laboratorium Innowacji Społecznej, ekspert Forum Współpracy Empowerment. Doktorant Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych Collegium Civitas i Centrum  CAL, członek Rady Programowej kwartalnika „Empowerment. O polityce aktywnej integracji“, członek redakcji kwartalnika „Animacja Życia Publicznego. Analizy i rekomendacje“ oraz rocznika naukowego „Zoon Politikon“.

Pierwszym Dyrektorem był dr Bohdan Skrzypczak – pedagog społeczny, prezes Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie, współtwórca i realizator wielu lokalnych i krajowych projektów aktywizowania społeczności lokalnych (Przystanek Olecko, Dialog, Centra Aktywności Lokalnej, Aktywne Społeczności, Akademia Rozwoju Lokalnego), członek światowej organizacji przedsiębiorców i innowatorów społecznych Ashoka, obecnie kieruje w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Decydujmy Razem” wdrożeniem partycypacyjnych polityk publicznych w wybranych 50 gminach i powiatach.

Partnerzy powołali Radę Naukową Centrum, która zapewni zaplecze akademickie i wsparcie intelektualne oraz gwarantuje wysoką jakość podejmowanych działań. W skład Rady Naukowej wchodzą:

ŚP. Edmund Wnuk Lipiński (rektor Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN)

Ewa Nalewajko (Collegium Civitas i Instytut Studiów Politycznych PAN)

Stanisław Mocek (Collegium Civitas i Instytut Studiów Politycznych PAN)

Wojciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Białymstoku)

Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)

Ewa Bobrowska (Uniwersytet Jagielloński)

Andrzej Zybała (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)

Bohdan Skrzypczak (Stowarzyszenie CAL)

Katarzyna Iwińska (Collegium Civitas)

Jacek Kucharczyk (Instytut Spraw Publicznych)