Skip to content

O Twórcach Centrum

Uczelnia Collegium Civitas powstała w 1997 roku z inicjatywy naukowców z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, działa pod patronatem pięciu instytutów nauk społecznych PAN: Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Historii, Instytutu Studiów Politycznych, Instytutu Sztuki oraz Instytutu Slawistyki. Collegium Civitas jest jedyną uczelnią w kraju, która może poszczycić się tak bliskimi związkami z tyloma renomowanymi instytutami. Collegium Civitas posiada uprawnienia do nadawania tytułów licencjata, magistra oraz doktora nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii. Oprócz CBSiPL, w CC działają również inne instytuty i ośrodki badawcze, między innymi: Centrum Badań nad Terroryzmem, Centrum Badań nad Nowymi Mediami, Ośrodek Badań nad Przyszłością czy Centrum Badań nad Cywilizacją i Dyplomacją Europejską. Wśród wykładowców CC znaleźć można wybitnych teoretyków i doświadczonych praktyków w dziedzinie socjologii, politologii, stosunków międzynarodowych czy dziennikarstwa.

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, powstałe w 2000 roku, jest ogólnopolską organizacją pozarządową. Tworzy i realizuje programy edukacyjne wspierające oddolną inicjatywę, aktywizację i rozwój społeczności lokalnych. CAL organizuje i prowadzi szkolenia, które podnoszą kwalifikacje lokalnych liderów, pracowników organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, udziela wsparcia szeroko rozumianym lokalnym inicjatywom, prowadzi poradnictwa, konsultacje oraz działalność wydawniczej. Celem tej pracy jest nie tyle przekazywanie wiedzy, ile animowanie rozwoju – tchnięcie ducha w ludzi, instytucje, grupy, środowiska, społeczności lokalne. Stowarzyszenie działa w oparciu o partnerską współpracę z regionalnymi i lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.