Skip to content
Lut 16 / Redaktor

Piotr Frączak o Krajowym Forum Terytorialnym

16 lutego odbyło się posiedzenie tematyczne Krajowego Forum Terytorialnego “Miasta w polityce rozwoju – doświadczenia i perspektywy”. Kilka refleksji Piotra Frączaka prosto ze spotkania.

Lis 14 / Redaktor

Piotr Frączak o Pakcie na Rzecz Kultury

W Strefie Ekspertów publikujemy nowe teksty Piotra Frączaka:

Sprawiedliwie nie zawsze znaczy jednakowo, czyli o równych szansach dla organizacji pozarządowych w kulturze

Pakty jako sposób włączania się obywateli w proces zarządzania publicznego

 

Lis 10 / Redaktor

Jak ruchy społeczne zmieniają świat? Zapraszamy na seminarium – 24 listopada w Warszawie!

Co konstytuuje ruch społeczny? Czy jest to zbiorowe działanie na rzecz wspólnego celu politycznego? Czy może, tym co czyni ruch, jest nie tyle cel, co fakt samego zbiorowego działania? Czy ruchem jest po prostu każda zawiązująca się wspólnota? Jak długo musi taka wspólnota trwać, aby stać się ruchem?

Tematem zbliżającego się seminarium Sztuka gniewu czy siła spokoju: jak ruchy społeczne zmieniają świat?, które odbędzie się 24 listopada 2011 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest tożsamość ruchów społecznych.

W VII seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych organizowanym w ramach projektu „Decydujmy razem” wezmą udział między innymi: dr Bohdan Skrzypczak, Centrum Badań Społeczności Polityk Lokalnych, dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Zespół Analiz Ruchów Społecznych, dr Łukasz Jurczyszyn, dr Michał Łuczewski, dr Paweł Kuczyński, Jakub Wygnański, dr Rafał Pankowski, Paweł Jordan, Agata Młodawska oraz Roman Kurkiewicz.

W ramach seminarium organizatorzy zaplanowali dwa panele dyskusyjne: Uczestnicy pierwszego spotkania będą rozmawiać o tożsamości ruchów społecznych: o tym, jak w ogóle poddać teoretycznej konceptualizacji zjawisko ruchu społecznego, ale również – w języku A. Touraine’a – o tym, jak w trakcie formowania się tej szczególnej formy zrzeszenia, jej obraz i samo-definicja krystalizują się w oczach jej uczestników. Ruchy społeczne najczęściej poszukują swojego imienia w zbiorowym wysiłku dyskursu, który zwykle, choć nie zawsze, przyjmuje postać ideologii.

W drugim panelu dyskusyjnym uwaga skoncentrowana będzie na kwestii skuteczności. Można przyjąć proste założenie, że uczestnicy ruchów świadomi swoich celów i samych siebie, będą poszukiwać dróg do najefektywniejszego działania. Mogą wówczas zwrócić się ku sprawdzonym rozwiązaniom i wzorom, niejako czerpiąc z doświadczenia historycznego. Mogą także zaryzykować zupełnie nowe i nieznane środki działania, czego przykładem są dzisiaj polityczne próby wykorzystywania tzw. „nowych mediów”. Ruchy społeczne, zwłaszcza określane mianem „nowych”, mogą w końcu sięgać po swoisty mix zarówno tych sprawdzonych co eksperymentalnych metod działania.

Dyskusja na temat tożsamości i skuteczności ruchów społecznych prowadzi do zasadniczej kontrowersji i pytania: Czy ruch, który zwraca się ku skutecznym formom działania konserwuje, rozwija, czy też zatraca swoją tożsamość, a wraz z nią inspirującą i odświeżającą życie demokratyczne witalność? Czy procesy racjonalizacji i samo-organizacji, które ułatwiają ruchom społecznym działalność nie są zarazem początkiem ich końca? Oto zasadnicze kwestie dla badaczy ruchów społecznych.

Organizatorami seminarium są: Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych powołane przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL i Collegium Civitas. Jest to ośrodek naukowo-edukacyjny i ekspercko-analityczny, którego misją jest kreowanie innowacyjnych idei i wypracowywanie rozwiązań dotyczących praktycznych aspektów związanych z wdrożeniem i realizacją polityk publicznych oraz rozwoju lokalnego.

Zespół Analiz Ruchów Społecznych (ZARS) powstał z inicjatywy pracowników naukowych z różnych uczelni i środowisk. Jest to niezależna platforma dialogu i badań zrzeszająca osoby zajmujące się pracą badawczą w obszarze ruchów społecznych, a także tych, którzy bezpośrednio zaangażowani są w działalność obywatelską. ZARS prowadzi otwarte seminarium poświęcone ruchom społecznym, organizuje konferencje, a także prowadzi działalność badawczą. Jego funkcjonowanie zainaugurował wiosną 2011 r. wykład Prof. A. Touraine’a.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest państwową instytucją kultury utworzoną przez Ministra Kultury. Muzeum realizuje programy badawcze w zakresie historii sztuki najnowszej, sukcesywnie rozbudowuje swoją ofertę dla publiczności, skoncentrowaną na sztukach wizualnych, projektowaniu graficznym, wzornictwie i architekturze. Do kluczowych zadań Muzeum należy gromadzenie kolekcji dzieł sztuki, która prezentowana będzie w nowym gmachu.

Seminarium Sztuka gniewu czy siła spokoju: jak ruchy społeczne zmieniają świat? rozpocznie się o godzinie 11:00 (od 10:00 rejestracja uczestników) w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, przy ulicy Pańskiej 3 na I piętrze. Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w seminarium zapraszamy do zapoznania się z załączonym PROGRAMEM oraz wypełnienia FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.

Lis 1 / Redaktor

Anna Siwek o partycypacji obywatelskiej cudzoziemców

Zachęcamy do lektury tekstu Anny Siwek „Outsiderzy czy współuczestnicy” – o partycypacji obywatelskiej cudzoziemców.

Paź 12 / Redaktor

Barbara Markowska o sztuce (dla) zmiany społecznej i estetyce jako polityce u-wspólnienia

Zapraszamy do Strefy Ekspertów, w której opublikowaliśmy nowe teksty Barbary Markowskiej:

Estetyka jako polityka u-wspólnienia

Europejski Kongres Kultury czyli sztuka (dla) zmiany społecznej

Paź 4 / Redaktor

Lepszy świat jest możliwy – seminarium „Animacja pro bono publico” dobiegło końca

 

VI seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych dobiegło końca. Spotkanie zorganizowano w Gdańsku przy współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie. Bardzo cieszymy się, że w okrągłostołowej atmosferze mogliśmy razem zapytać o znaczenie solidarności w animacji życia publicznego.

Dla kogo partycypacja pełni rolę nadrzędną: dla elit czy dla obywateli? – pytał prowokacyjnie prof. Stanisław Mocek (Collegium Civitas) otwierając 28 września seminarium Animacja pro bono publico. Pierwszy dzień seminarium poświęcony był między innymi podstawowym przeszkodom stojącym na drodze  możliwości włączania obywateli w procesy decyzyjne na poziomie lokalnym. Profesor Maria Mendel (Uniwersytet Gdański) zwróciła uwagę na fakt, że trudno dziś solidaryzować się z biednymi i wykluczonymi: Mamy obecnie dużą polaryzację przestrzeni, żyjemy pomiędzy murami w przestrzeni. W tej sytuacji potrzebny jest jakiś ruch, przemieszczenie. Jest to właśnie animacja pro bono publico. Animacja dla dobra publicznego. Po okrągłostołowej dyskusji przenieśliśmy rozmowy na teren Gdańskiej Stoczni. Ta wieczorna sesja terenowa w Instytucie Sztuki Wyspa była żywym przykładem spełnionej rewitalizacji, miejsca pro bono publico. Opuszczony budynek dawnej szkoły staje się aktywnie działającą instytucją kultury, której charakter i koncepcja programowa wyrasta bezpośrednio ze  specyfiki miejsca, w jakim jest ulokowana, jego historii i tradycji z jednej strony oraz projektowanej przyszłości z drugiej.

Drugi dzień seminarium upłynął pod znakiem animacji pro bono publico w praktyce. Dwugłosowe sesje plenarne traktowały o miejscach, w których żyjemy, ich rewitalizacji z udziałem mieszkańców oraz roli animatora w budowaniu relacji w społecznościach lokalnych. Przedstawione zostały m.in. konkretne przykłady rewitalizacji obejmującej działania podejmowane przez mieszkańców w Gdańsku-Wrzeszczu, które potwierdziły, że przynosi ona dużo większe rezultaty w porównaniu z efektywnością rewitalizacji zaplanowanej odgórnie. Ważny wątek stanowiła problematyka wykluczonych społecznie. Ich poczucia tożsamości i przywiązania, bądź jego braku do przestrzeni, w której żyją. Przy okrągłym stole rozmawiali m.in. streetworkerzy pracujący w środowisku bezdomnych, gdzie najważniejszym zadaniem animatorów jest umiejętne budowanie relacji.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych seminariach zapraszamy do śledzenia informacji o kolejnych terminach na stronie www.badaniawdzialaniu.pl Najbliższe spotkanie planowane jest w Warszawie!

LINK DO GALERII ZDJĘĆ NA Facebooku

Wrz 18 / Redaktor

„Animacja pro bono publico” – kolejne seminarium 28-29 września w Gdańsku

W Gdańsku, miejscu symbolicznym i kojarzonym z solidarnością spotkają się praktycy i teoretycy animacji publicznej,  aby w „okrągłostołowej” atmosferze rozmawiać o animacji życia społecznego lokalnych społeczności. Na seminarium Animacja pro bono publico zapraszamy już 28-29 września do Gdańska.
Szóste seminarium z cyklu Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych, organizowane w ramach projektu „Decydujmy razem” poświęcone będzie problematyce lokalnych programów animacyjnych realizowanych w województwie pomorskim oraz refleksji wokół problemu obywatelskości w przestrzeni miejskiej.

Gospodarze seminarium zapraszają do dyskusji o potrzebie takiej animacji życia publicznego, takiego budzenia w nas obywateli, które przywracałoby utracony odruch solidarności o czym pisze w swoich pracach między innymi Zygmunt Bauman. Spotkanie będzie okazją do pogłębionej refleksji nad teorią i praktyką życia publicznego społeczności lokalnej. Uczestnicy seminarium wezmą udział nie tylko w panelach dyskusyjnych i seminariach, ale również w sesjach plenerowych w najciekawszych miejscach Gdańska.

W dyskusjach, panelach, debatach „okrągłostołowych” i sesjach „dwugłosy” wezmą udział m.in.: prof. Stanisław Mocek, Prorektor Collegium Civitas, dr Bohdan Skrzypczak, Dyrektor Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych, prof. Maria Mendel, prorektor ds. kształcenia Uniwersytet Gdański, prof. Henryk Domański, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, dr Jacek Kołtan z Europejskiego Centrum Solidarności, prof. Tomasz Szkudlerek z Uniwersytetu Gdańskiego, Agnieszka Wołodźko z Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia oraz Karolina Montygierd ze Stowarzyszenia „Nic o Nas Bez Nas”.

Wszystkich chętnych do udziału w seminarium zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM i prosimy o wypełnienie FORMULARZA zgłoszeniowego. Na zgłoszenia czekamy do 26 września br.

Wrz 14 / Redaktor

Materiały z konferencji upowszechniających Projektu „Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój”

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z konferencji upowszechniających, dotyczących modelowych rozwiązań w obszarze ekonomii społecznej. Prezentacje dostępne są tutaj. Zachęcamy również do odwiedzenia galerii.

Wrz 2 / Redaktor

4 numer „Animacji Życia Publicznego” już dostępny!

Zapraszamy do lektury 4 numeru Animacji Życia Publicznego, w którym między innymi: zrównoważony rozwój, refleksje po wyborach samorządowych, Karkonoskie klimaty oraz badacze, eksperci i dziennikarze a kultura obywatelska. Zachęcamy do lektury. Publikacja do pobrania tutaj.

Sie 29 / Redaktor

Zakończyliśmy badawczy etap projektu „Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój”

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badań zrealizowanych w Słupnie i Słubicach w ramach projektu „Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój”. Zastanawialiśmy się, jakie są uwarunkowania tworzenia spółdzielni socjalnych silnie osadzonych w lokalnych społecznościach oraz, czy można zrealizować ideę otwartego klubu integracyjnego.

Czytaj więcej:

Badania w Słupnie

Badania w Słubicach

WSPÓŁPRACUJEMY Z:

ISP UWB OWOP