Skip to content

„Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje”

Celem Zeszytów „Animacja Życia Publicznego” jest upowszechnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat partycypacji społecznej, szczególnie problematyki poruszanej podczas seminariów. Ambicją twórców jest dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Dzięki temu możliwe stanie się rozwijanie wątków podejmowanych w trakcie seminariów, wymiana opinii i doświadczeń w rozmaitych gronach. Co więcej, dystrybucja Zeszytów zarówno w formie elektronicznej, jak i drukowanej zapewni ciągłość prowadzonej debaty na temat partycypacji i animacji.

Redakcja „Animacji Życia Publicznego”:

Stanisław Mocek (redaktor naczelny), prorektor Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN

Rafał Krenz (sekretarz Redakcji), Stowarzyszenie CAL

Piotr Frączak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Marta Sałkowska, Collegium Civitas

Animacja nr 1-2!

 Animacja nr 3.

Animacja nr 4!