Skip to content

Idea pisma „Zoon Politikon”

Rocznik „Zoon Politikon” będzie zbierał w sposób pogłębiony i naukowy wiedzę zebraną i „dialogowaną” podczas seminariów. Pozwoli stworzyć fundamenty teoretyczne perspektywy działań systemowych realizowanych w czasie projektu oraz po jego zakończeniu. Wprowadzi doświadczenie projektu „Decydujmy Razem” do obiegu naukowego środowiska i teoretycznego dyskursu.

W toku prac zespołu redakcyjnego, w porozumieniu z Radą Redakcyjną ustalone zostały pryncypia związane z formułą i układem konstrukcyjnym pisma. Rocznik ma układ tematyczny – każdy numer poświęcony zostanie konkretnemu problemowi dominującemu, głównie w warstwie tekstów zamawianych (w tym tekstów tłumaczonych z innych języków). Drugą warstwę pisma stanowi Kanon Zoon Politikon, czyli klasyczne teksty (również tłumaczone) dotykające wiodącej problematyki danego numeru. Trzecią warstwę tworzą debaty i dyskusje. Czwartą z kolei – recenzje wybranych publikacji związanych z podejmowaną problematyką. Na koniec proponujemy spis publikacji związanych z tematem numeru.