Skip to content

Rada Redakcyjna i Redakcja „Zoon Politikon”

Nad naukową poprawnością oraz wysoką jakością Rocznika czuwa Rada Redakcyjna w składzie:

Edmund Wnuk-Lipiński (Collegium Civitas i Instytut Studiów Politycznych PAN)

Ewa Nalewajko (Collegium Civitas i Instytut Studiów Politycznych PAN)

Wojciech Łukowski (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Białymstoku)

Maria Mendel (Uniwersytet Gdański)

Bohdan Skrzypczak (Stowarzyszenie CAL, CBSiPL)

Andrzej Zybała (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej)

Katarzyna Iwińska (Collegium Civitas).

Skład Redakcji „Zoon Politikon”:

Stanisław Mocek (redaktor naczelny), prorektor Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN

Rafał Krenz (sekretarz Redakcji), Stowarzyszenie CAL

Wojciech Łukowski, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Białymstoku

Barbara Markowska, Collegium Civitas

Marta Sałkowska, Collegium Civitas

Anna Siwek, Instytut Studiów Politycznych PAN

Szymon Wróbel, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Kontakt z Redakcją: zoon.politikon@collegium.edu.pl