Skip to content

Seminaria i konferencje

W ramach projektu „Decydujmy Razem”, Centrum realizuje cykl seminariów „Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych”. Stanowi on „kręgosłup” dialogu merytorycznego środowisk realizujących i wspierających cały projekt. Celem cyklu jest wymiana wiedzy i doświadczeń teoretyków, badaczy i praktyków partycypacji społecznej.

Planujemy realizację 17 seminariów. W Warszawie dyskutować będziemy między innymi nad wynikami badań prowadzonych w ramach projektu, związanych z diagnozą partycypacji oraz jej wskaźnikami. Podczas seminariów regionalnych (wyjazdowych) koncentrować się będziemy na węzłowych problemach partycypacji ujmowanych w kontekście założeń projektu. Środowisko, które podejmie się roli gospodarza będzie miało również okazję do przedstawienia swojego dorobku.

Seminaria zostały uporządkowane w pięć tematycznych bloków:

  1. Inwentaryzacja wiedzy o partycypacji (2010);
  2. Przestrzenie i wymiary lokalnych polityk publicznych (2011);
  3. Aktorzy i scena lokalnych polityk publicznych (2012);
  4. Lokalne polityki publiczne – kultura partycypacji (2013);
  5. Nowe rządzenie (2014).

Seminaria adresowane są do wszystkich osób zainteresowanych podejmowaną problematyką. W szczególności zapraszamy przedstawicieli środowiska akademickiego, ekspertów, konsultantów, doradców oraz praktyków (animatorów, samorządowców).

Zapraszamy na kolejne seminaria! Informacje o planowanych spotkaniach znajdziesz tutaj.

Informacje o seminariach już zrealizowanych znajdziesz tutaj.