Skip to content

Seminaria zrealizowane

Centrum zrealizowało następujące seminaria i konferencje:

Seminarium „Partycypacja społeczna i zrównoważony rozwój w lokalnych politykach publicznych” odbyło się w dniach 5-6 kwietnia 2011 we Dworze Czarne w Jeleniej Górze. Współorganizatorem spotkania była Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seminarium poświęcone było sposobom tworzenia lokalnych polityk publicznych z uwzględnienieniem, bądź nie, koncepcji zrównoważonego rozwoju. Drugiego dnia, paneliści skoncentrowali się na roli lokalnych mediów. Szczegółowy opis i program seminarium

Seminarium „Jak opisać i zmierzyć partycypację społeczną?” odbyło się w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie 10 grudnia 2010 roku. Podczas seminarium zaprezentowane zostały wyniki badań prowadzonych przez partnera projektu „Decydujmy razem” Instytut Spraw Publicznych, który zapewnił wsparcie merytoryczne spotkania. Wystąpienia dotyczyły następujących kwestii: modele partycypacji, studium przypadku procesu partycypacji, partycypacji w zakresie ochrony środowiska, zagranicznych dobrych praktyk partycypacyjnych. Ponadto, eksperci Instytutu Spraw Publicznych przedstawili założenia i koncepcję narzędzia do badania partycypacji, które następnie poddano dyskusji. Szczegółowy opis i program seminarium

Seminarium „Partycypacja społeczna i polityki publiczne z perspektywy lokalnej” zorganizowane zostało we współpracy w Uniwersytetem w Białymstoku i Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych. Odbyło się w dniach 18 – 19 listopada 2010 roku. Seminarium było poświęcone lokalnym politykom publicznym oraz ich związkom z zagadnieniami partycypacji społecznej w województwie podlaskim. Wśród prelegentów znaleźli się zarówno przedstawiciele środowiska akademickiego, jak i lokalni urzędnicy oraz działacze organizacji pozarządowych. Szczegółowy opis i program seminarium

Konferencja koncepcyjna „Nowe (współ)rządzenie? Partycypacja w teorii i praktyce” odbyła się w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie w dniach 28 0 29 września 2010. Konferencja stworzyła możliwość dyskusji na temat partycypacji społecznej, jej tradycji, perspektyw oraz znaczenia dla dobrego rządzenia i demokracji. Prelegenci przedstawili interdyscyplinarne spojrzenie na zjawisko partycypacji (socjologiczne, filozoficzne, politologiczne), zastanawiali się nad kryzysem obywatelskości i demokracji. Drugi dzień konferencji poświęcono prawno-instytucjonalnym aspektom partycypacji społecznej.Szczegółowy opis i program konferencji

Seminarium „Animacja życia publicznego z perspektywy społeczeństwa obywatelskiego” odbyło się w siedzibie Collegium Civitas w Warszawie 25 czerwca 2010. Zainaugurowało działalność Centrum Badań Społeczności i Polityk Lokalnych. Stanowiło wprowadzenie w tematykę podejmowaną w cyklu seminariów. Wystąpienia dotyczyły polityk publicznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz partycypacji społecznej i jej roli w dobrym rządzeniu. Opis i program seminarium.