Skip to content

Barbara Markowska

historyczka idei, filozofka, adiunkt w Katedrze Socjologii Collegium Civitas, członek redakcji Zoon Politikon. W latach 2000-2001 recenzentka programu wspomagania rozwoju kultur lokalnych w Fundacji im. Stefana Batorego. Absolwentka Szkoły Nauk Społecznych przy IFiS PAN w Warszawie – doktorat o politycznych i etycznych konsekwencjach teorii sprawiedliwości Jacquesa Derridy obroniony w 2008 roku. W latach 2008-2010 koordynator projektu sponsorowanego przez CEE Trust poświęconego wzmacnianiu społeczno-obywatelskich umiejętności kobiet z terenów wiejskich w północno-wschodniej Polsce. Zainteresowania badawcze: współczesna filozofia polityki (biopolityka), etyka (posthumanizm), teoria krytyczna i socjologia wiedzy, gender studies. Kontakt: barbara.markowska@collegium.edu.pl

Artykuły:

Walczące słowa… Krzywdzące czyny

Estetyka jako polityka u-wspólnienia

Europejski Kongres Kultury czyli sztuka (dla) zmiany społecznej