Skip to content

Marta Sałkowska

socjolog, starsza asystentka w Katedrze Socjologii Collegium Civitas w Warszawie, członek Redakcji Zeszytów „Animacja Życia Publicznego” oraz rocznika „Zoon Politikon”.  Zainteresowania badawcze: problematyka odmienności, niepełnosprawności intelektualnej (definiowanie, postrzeganie, sposoby radzenia sobie), metody badań jakościowych. Pracuje nad rozprawą doktorską „Strategie radzenia sobie z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie matek osób z zespołem Downa” pod kierunkiem dr. hab. Aleksandra Manterysa. Kontakt: marta.salkowska@collegium.edu.pl.

 

Artykuły:

O pożytkach z doświadczenia reporterów dla badaczy społecznych