Skip to content

Piotr Frączak

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego,

członek Redakcji Zeszytów „Animacja Życia Publicznego”.

Artykuły:

Partycypacja w działaniu‎

Krajowe Forum Terytorialne

Jak stworzyć sprawne państwo poprzez dialog i partnerstwo?

Jak wspierać kapitał społeczny przez dialog obywatelski? 

Pakty jako sposób włączania się obywateli w proces zarządzania publicznego

Sprawiedliwie nie zawsze znaczy jednakowo, czyli o równych szansach dla organizacji pozarządowych w kulturze