Skip to content

Rafał Krenz

Z wykształcenia jestem ekonomistą, pedagogiem, trenerem i ponad 10 lat pracuję w sektorze pozarządowym oraz współpracuję z instytucjami publicznymi.

Pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, Collegium Civitas oraz w Stowarzyszeniu Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Zrealizowałem ok. 2000 h szkoleń dla instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i firm. Prowadzę doradztwo w zakresie funduszy europejskich i projektów. Od kilku lat pełnię funkcję animatora w Programie Domy Kultury+. Jako wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim i w Collegium Civitas prowadzę m.in. warsztaty z zakresu projektów. Byłem również wykładowcą przedmiotu “Projekty w kulturze” na Podyplomowych Studiach Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Moje zawodowe zainteresowania to przede wszystkim przygotowanie i zarządzanie projektami z różnych obszarów kultury, pomocy społecznej, aktywizacji społecznej i zawodowej. Jestem ekspertem w programach publicznych m.in. Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w obszarze Priorytetu IV Innowacje społeczne, Programach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Posiadam doświadczenie z oceny wniosków w programach współfinansowanych ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG, środków samorządów, środków PFRON. Jestem m.in. od kilku lat członkiem Komitetu Sterującego Programem Infrastruktura Domów Kultury.

Kontakt

rafalkrenz@gmail.com