Skip to content

Wojciech Łukowski

profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w  Białymstoku, członek Ośrodka Badań nad Migracjami UW, koordynator międzynarodowych i krajowych projektów badawczych poświęconych różnym aspektom funkcjonowania społeczności lokalnych i regionalnych, specjalizuje się w stosowaniu metod badawczych o nachyleniu ugruntowanym. Członek Redakcji „Zoon Politikon”.

 

 

 

 

Artykuły:

Zrównoważenie w “ciasnej” przestrzeni ekospołecznej.