Skip to content

Wywiad

Beata Puda – prezes firmy Arka-Tech

Za jakie działania Wy – jako partner projektu Innowacje – Przedsiębiorczość – Rozwój – byliście odpowiedzialni?

Naszym zadaniem było przygotowanie modelu współpracy ekonomii społecznej z biznesem i zbudowanie partnerstwa pod nazwą Mazowsze Płockie – Społecznie Odpowiedzialne. To partnerstwo zostało założone.

Co to oznacza w praktyce?

Na razie została podpisana zgoda Rady Miasta Płocka i władz powiatu płockiego na utworzenie partnerstwa. Teraz będziemy przygotowywać umowę partnerską i finalizować kwestie formalne.

Jakie podmioty zdecydowały się wejść w partnerstwo? Czy jest to partnerstwo trzech sektorów?

Nie. Partnerstwo tworzy organizacja pozarządowa i dwa samorządy.

Jakie cele stawia sobie partnerstwo?

Chcemy założyć Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Aplikowaliśmy o środki z Unii Europejskiej na ten cel. Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. Chcemy powołać także Płockie Forum Rozwoju Ekonomii Społecznej, które będzie zrzeszało przedsiębiorców. Mamy już kilka deklaracji chęci udziału w Forum.

Skąd pomysł powołania Forum?

Najpierw przeprowadziliśmy badania, które pokazały, że płoccy przedsiębiorcy o społecznie odpowiedzialnym biznesie prawie nic nie wiedzą. Kolejnym krokiem  było zaproszenie ich na spotkania fokusowe. Z dyskusji wynikło, że byliby oni gotowi angażować się w działania społeczne, a jeśli ktoś wyszedłby z inicjatywą Forum, to są skłonni się do niego przyłączyć.

Jakie cele będzie realizowało Forum?

W ramach forum chcemy spotykać płockich przedsiębiorców z podmiotami ekonomii społecznej. Zamierzamy budować świadomość społecznie odpowiedzialnego biznesu. Chcemy, żeby dzięki temu przedsiębiorcy w przyszłości angażowali się w działania na rzecz rozwoju lokalnego.

Jakie są Wasze dalsze plany?

Teraz pracujemy nad przygotowaniem umowy partnerskiej. Kiedy już sfinalizujemy formalności skupimy się na budowaniu Forum. Będziemy pracować nad nawiązaniem współpracy z przedsiębiorcami działającymi w powiecie płockim.  Zajmiemy się także tworzeniem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Chcemy oferować  w nim szkolenia dla pomiotów ekonomii społecznej. W ramach projektu powstaną więc dwa produkty, które będą funkcjonować także po jego zakończeniu.