Skip to content

Zapytania ofertowe

Zapraszamy osoby zainteresowane do składania ofert, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/7.4/2011. Zapytanie dotyczy wykonania ekspertyzy prawno-ustawowej na potrzeby projektu „Innowacje-przedsiębiorczość-rozwój”. Termin składania ofert to 10.11.2011 r., do godz. 12.00 e-mailem na adres annajz@cal.org.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Centrum Wspierania aktywności Lokalnej CAL, ul. Podwale 13, Warszawa.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe (doc, pdf)

 

 

 

 

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/7.4/2011. Termin składania ofert – 28.07.2011 r. do godziny 14.00.

Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe (pdf, doc)

Rozstrzygnięcie procedury zapytania ofertowego

W wyniku zakończonej procedury wyboru ofert na przygotowanie i przeprowadznie badań ilościowych na terenie powiatu płockiego do 08 lipca (termin przedłużony) informujemy:

  1. Wybrany wykonawca:

Nazwa: Biostat Piszczek, Wolny sp. j.

ul. Kościuszki nr 32/34c, lok. 4

            44-200 Rybnik”
Pozostałym oferentom dziękujemy za przystąpienie do postępowania.
Z poważaniem Anna Jurczyk – Zdziuch,
Kierownik projektu „Innowacje-przedsiębiorczość-rozwój”
Protokół jest dostępny tutaj.

Zapytanie ofertowe nr 4/7.4/2011

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/7.4/2011 na opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego – klastra podmiotów ekonomii społecznej w ramach projektu “Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój”.

Termin składania ofert: 20.06.2011 r.
Dokumenty do pobrania: zapytanie ofertowe (PDF, DOC)
Więcej informacji o projekcie „Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój” znajduje się tutaj.
Uzupełnienie do zapytania ofertowego 3/7.4/2011
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi zamieszczonego zapytania ofertowego nr 3/7.4/2011 uszczegóławiamy warunki zamówienia:
Szacowana wartość zamówienia: powyżej 14.000 euro
Metoda: Komputerowo Wspomagany Wywiad Telefoniczny (CATI). Badanie zostanie zrealizowane w profesjonalnym studio przeznaczonym do badań CATI
Kwestionariusz wywiadu: ok. 30 pytań
Średni czas trwania wywiadu: ok. 10 minut
Próba losowa, warstwowana ze względu na podział terytorialny
Obszar: głównie subregion płocki i  porównanie z Warszawą i  innym subregionem woj. mazowieckiego np. radomskim
Liczebność próby 300 do 500 podmiotów/instytucji (pozarządowe, JST, szkoły, uczelnie, jednostki działające w obszarze polityki społecznej, ekonomii społecznej, edukacji, kultury)

Zapytanie ofertowe nr 3/7.4/2011

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 3/7.4/2011 na przygotowanie i przeprowadzenie badań ilościowych na terenie powiatu płockiego do 08 lipca 2011 r. w ramach projektu “Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój”. Termin składania ofert: 17.06.2011 r.

Więcej informacji o projekcie „Innowacje, przedsiębiorczość, rozwój” znajduje się tutaj.

Do pobrania: zapytanie ofertowe (PDF, doc).